Konsulttjänster

Din verksamnhets resultat kan ständig förbättras genom att utnyttja
tekniska landvinningar och att utveckla verksamheten i takt med
marknaden. Förändring och utveckling möter alltid motstånd, men genom
att skapa en bra plattform och involvera personalen tidigt i processen
kan förändring ske effektivt och med bra resultat.

Utveckla personalen
Skapa en plattform för utveckling genom att ge din personal en
skräddarsydd utbildning anpassad för din situation och dina behov.

Verksamhetsutveckling
Håll jämna steg med omvärldens förändringstakt genom kontinuerlig
förädling av företagets organisation, processer, informationsflöden etc.
UCE Eklund konsult hjälper dig att identifiera och genomföra
förbättringar.

Projektledning och upphandling
Förändring kräver en koncentrerad insats under en begränsad tid
Låt oss katalysera din utveckling genom att etablera ett projekt
eller i de fall det behövs genomföra projektet. Upphandling av nya
system är en nyckelpunkt för att få lyckade projekt. Vi har väl
beprövad metodik och stor erfarenhet för både projektledning och
upphandling.

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.
UCE Eklund Konsult Backstigen 3, 619 91 Trosa, 0703-71 66 00, info@eklundkonsult.com